Uitgangspunten

Stimulering van ontwikkelingsgroei op alle gebieden

Kleuterflits sluit aan op de ontwikkelingsgebieden en inhoudslijnen opgesteld door SLO: oriëntatie op jezelf en de wereld, burgerschap, taal, rekenen-wiskunde, kunstzinnige oriëntatie, bewegingsonderwijs en sociaal-emotioneel.

Spelend lesgeven

Er zijn meerdere factoren van invloed op de ontwikkeling van het jonge kind waar de leerkracht instructie en begeleiding op dient te geven, vandaar de keuze voor de term spelend lesgeven.

Instructievormen

Kleuterflits maakt gebruik van directe instructie, spelinstructie en exploratieve instructie. Per activiteit wordt een passende keuze of een combinatie van instructievormen gemaakt.

Begeleidingsvormen en ontwikkelimpulsen

Kleuterflits is van mening dat de leerkracht bovenop alle instructievormen, begeleiding en ontwikkelimpulsen dient te geven tijdens het hoekenwerk en het buitenspelen. Spelen doen kleuters namelijk overal: in de huishoek en de themahoek, maar ook in de bouwhoek, in het atelier, bij de zandtafel, tijdens het buitenspelen, etc. De leerkracht heeft hierbij de keuze uit een vraag stellen, actief handelen, meespelen en/of iets toevoegen.

Cyclisch werken

Kleuterflits gaat uit van groeibewuste kleuterleerkrachten die cyclisch werken, zoals ook beschreven staat in het onderzoekskader van de Onderwijsinspectie.

  • De leerkracht brengt door middel van observaties in kaart waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling en registreert dit.
  • De leerkracht geeft een (spel)impuls passend bij de zone van de naaste ontwikkeling van het kind.
  • De leerkracht observeert en registreert in hoeverre en wat het kind van de aangeboden hulp heeft opgepakt. 
  • De leerkracht sluit bij een volgende (spel)impuls opnieuw aan op de zone van de naaste ontwikkeling van het kind. 
Differentiatie in de zone van de naaste ontwikkeling

Als we kijken naar de breinontwikkeling van het jonge kind, dan weten we dat kinderen het meest leren als zij worden aangesproken in hun zone van naaste ontwikkeling. Om deze reden kiest Kleuterflits ervoor om activiteiten aan te bieden passend binnen een subdomein, zodat binnen iedere activiteit gedifferentieerd kan worden.

Activiteiten in de grote en de kleine groep

Kleuterflits werkt met activiteiten in de grote en de kleine groep. De activiteiten voor de grote groep zijn met name gericht op beleving, samenwerken, luisterhouding, coöperatieve werkvormen en het creëren van een gevoel van saamhorigheid. Ook zijn er activiteiten waarbij een nieuwe opdracht of een nieuw spel voor in één van de hoeken wordt geïntroduceerd, waarbij vervolgens weer begeleiding nodig is in de kleine groep in de speelwerkles. Naast dat er in de grote groep gedifferentieerd kan worden, sluit Kleuterflits in de kleine groep nog meer aan bij de zone van de naaste ontwikkeling van ieder kind.